събота, 28 февруари 2015 г.

Коя е тя?
  Автопортрет: Станислава Николова - художник.

Станислава е на 27г.  със завършено висше образование през 2010г. в Националната художествена академия - специалност "Живопис", степен бакалавър, под ръководството на проф. Божидар Бояджиев. 

Тя е млад и изключително талантлив майстор-портретист. Израснала е в семейство на творци с баща художник, което и дава възможност да научи и развие езика на изкуството в себе си, паралелно с първите си стъпки. С удоволствие следва примерът му, който я повеждат по пътя на профилирано художествено образование още от гимназиалните и години, когато е приета в Националната художествена гимназия. Без да се замисли, след завършване на средното си образование, кандидатства в НХА и бива приета още първата година. Впечатлен от големият и талант, видният български художник и преподавател проф. Божидар Бояджиев, я кани да се обучава в неговото ателие. 

Силната и чувствителност и емоционална перцепция позволяват, не просто да пресъздаде натуралистичният образ върху платното, но и да му вдъхне онези психологически особености, които го правят жив. Умението и да вниква в същността на обекта и да проектира част от себе си в творбите си, оформя концептуалното и отношение към изкуството. 

Днес за първи път пред Вас представяме серия от детски портрети дело на младата авторка:

 
Рисунка с молив

Портрет "Живопис" - маслени бои върху платно


Портрет "Живопис" - маслени бои върху платно


Портрет "Живопис"- маслени бои върху платно

Провокираща социална рефлексия, вибрира под ярките цветове на авторката. Поредица от творби поставящи детето в центъра на нашето внимание, ни провокират да се замислим над въпроси като : "Какъв е образа на съвремието?", "Какво дава съвремието на нашите деца?", "Какво правим с детето в нас самите?".

С тази серия от творби,  Станислава Николова се превръща в един от любимите автори на инициативата "InsideARTs" поведена от "Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите-7" - А.Р.И.З.-7.четвъртък, 26 февруари 2015 г.

Нашата програма
«InsideArts» от А.Р.И.З.-7 е инициатива целяща да стимулира развитието на младите български творци, отдали се на развитие в областта на изкуството, с реализация на две съвместни тематични изложби в годината. Всяко от събитията има за цел да представи индивидуалният поглед на младият творец и неговото творчество, по конкретна тема свързана с водещи въпроси изграждащи съвременната личност. Тази инициатива предлага по-задълбочено наблюдение над изкуството, като стимулира то да бъде разглеждано и от психологически аспект, който е дълбоко свързан с целият процес. прочети повече тукПроектът «InsideArts»  включва организацията на две съвместни изложби на млади автори годишно.

Изложба през месец Май:


- Организация на съвместна изложба през месец Май под надслов «Наследство» – В изложбата могат да участват художници, със завършена степен на художествено образование или в момента учащи. Те могат да представят 2 или 3 творби по темата, като условието за допускане в изложбената експозиция е те да са свързани с българското културно наследство. Няма ограничение в стила и техниката на художествените творби. Всеки автор трябва да подготви описание на своята концепция във формат на кратко есе, което да бъде включено в индивидуалното му представяне за участие в проекта.


Тази изложба е свързана със засягане на основната тема изграждаща всяка личност, а именно - основополагащото културно наследство. Заедно ще проследим българските корени и акцентите в народното самосъзнание.Кандидатствай

Изложба през месец Ноември:


-  Организиране на съвместна изложба през месец Ноември под надслов «Моето място в...» – В тази изложба могат да участват автори от цялата страна, със завършена степен на художествено образование или в момента учащи. Те имат право да представят 2 или 3 творби, отразяващи лично състояние и интерпретация по зададената темата. С тази инициатива се цели вътрешен поглед на личното себеусещане за това в каква позиция, роля и среда се намира човекът на изкуството. Какъв е неговият резонанс с околната среда и факторите на съвремието? Какво се случва в обществото ни и как случващото се, влияе на твореца? Темата за лична перцепция е много чувствителна и стимулира поглед навътре. В общество, което е разтърсвано от външни фактори, твореца губи ли себе си в картината на глобализма? Тук неговата роля е да обърне поглед към себе си и да провокира наблюдаващият да стори същото. Участниците в изложбата ще бъдат избрани от комисия съставена от видни представители на изкуството и Психологията, като кандидатите трябва да подготвят и кратко резюме на своите творби при подаването на кандидатурата си. Кандидатствай