събота, 14 ноември 2015 г.

"Моето място в..." - Сандра Блажева

Сандра Блажева за "Моето място в..." по проекта InsideARTs:

"Пред блестящата бяла мраморна стълба с розови жилки, символ на пътя към успеха, дебне нейният страж, вечно усмихнат, с едничка цел да открадне душата на всеки тръгнал по този път. Той иска своя подкуп на всяко стъпало. Стълбата към „Рая“ е висока, а цената на нейния страж все по-голяма. В стремежа към израстване, благополучие и реализация прагматизмът става водещ за консуматорското общество. И тук идват въпросите: бездуховно ли е нашето време? На какво е способен човек, за да постигне лесния успех? Има ли душа, или е вече продадена, или е разменена срещу благополучие, за да постигнем целите си?

Провокацията е продиктувана от стремежа за съхраняване на морални норми на поведение по пътя към върха, видяни и прочетени като щастието на розовите мечти и надежди за по-красиво бъдеще. Идейните търсения са свързани с пространствени обекти, разположени в гранична зона между пластичното усещане и колорита. Така в работите става въпрос за едно почти безгранично разширяване на материята и сливането и с идеята за щастието. Пътят от анализ към синтез води до изграждането на обекти с почти изчистена форма, постигната със средствата на колорита. Използваният маниер на работа е продължение на живописните търсения в предходните проекти."