Идеология

Over ART

в подкрепа на младите творци
"Аз съм Моника Господинова, създател и дизайнер на модна линия MGrieL. Занимавам се с мода професионално от 18.10.2010г., като дейността на марката е обвързана с редица обществени дейности в подкрепа на културното и социално развитие. От началото на 2015г. работя по проекта Over ART, който има за цел да предостави трибуна за изява на млади автори в областта на изобразителното изкуство. Така със своят професионален опит и познанства съм посредник във връзката на творците и потенциалните им клиенти." - от създателя. 


Over ART е инициатива целяща да стимулира развитието на младите български творци, отдали се на развитие в областта на изкуството, с реализация на съвместни, тематични изложби. Всяко от събитията ни има за цел да представи индивидуалният поглед на младият творец и неговото творчество, по конкретна тема свързана с водещи въпроси изграждащи съвременната личност. Тази инициатива предлага по-задълбочено наблюдение над изкуството, като стимулира то да бъде разглеждано и от психологически аспект, който е дълбоко свързан с целият процес.
Чрез комбинацията на различни форми на изкуството представени на една сцена, ние искаме да изпълним всяко кътче от душата на наблюдателя с творческа динамика.

Няма коментари:

Публикуване на коментар