Идеология

Over ART

в подкрепа на младите творци
Over ART е инициатива целяща да стимулира развитието на младите български творци, отдали се на развитие в областта на изкуството, с реализация на съвместни, тематични изложби. Всяко от събитията ни има за цел да представи индивидуалният поглед на младият творец и неговото творчество, по конкретна тема свързана с водещи въпроси изграждащи съвременната личност. Тази инициатива предлага по-задълбочено наблюдение над изкуството, като стимулира то да бъде разглеждано и от психологически аспект, който е дълбоко свързан с целият процес.
Чрез комбинацията на различни форми на изкуството представени на една сцена, ние искаме да изпълним всяко кътче от душата на наблюдателя с творческа динамика.

Няма коментари:

Публикуване на коментар