вторник, 14 април 2015 г.

Европейска нощ на музеите и "Наследство"

„Наследство“
изложба –живопис

16.05.2015г. от 19:00ч.
(европейска нощ на музеите)

Музей „Борис Христов“  - София 1000, ул.„Цар Самуил „№43
„Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите-7“ (А.Р.И.З.-7) с председател Пеньо Иванов, има за цел съхраняването и популяризирането на българските традиции. Чрез организиране и партньорски участия в различни инициативи, асоциацията се разраства и подкрепя традициите в областта на занаятите, кулинарията, фолклора и изкуството, за да предаде облик на всичко онова, което наричаме български дух.
InsideARTs от А.Р.И.З.-7 е нова инициатива стартирала началото на 2015г. с постъпването на Моника Господинова като член на организацията. Тя е бакалавър специалност „Живопис“ в НХА и има магистърска степен „Детско-юношеска и училищна психология“ в СУ. Моника е идеен основоположник и ръководител на проекта и отговаря за художествените дейности и инициативи в организацията. Основната концепция на настоящият проект е да се обедини съвременното изкуство с психологическата парадигма. В забързаното ежедневие обгърнато в прагматичност, изкуството е това, което може да задържи самосъзнанието будно и да стимулира естетическата чувствителност. То борави с универсалният език, който разкрива повече от всяка дума и прониква дълбоко със своята мисъл. Мисъл, която съдържа в себе си множество компоненти - история, психология, култура, бит, наследство, залегнали в многопластовото художествено творение.
„Наследство“ е съвместна изложба част от проекта InsideARTs от А.Р.И.З.-7, целяща да представи художествената интерпретация на младият автор по тема свързана с българското културно наследство. В изложбената експозиция ще участват отбрани автори на възраст между 19 и 35г. с художествено образование. Те ще представят серии от по три художествени творби изпълнени съобразно живописните техники. Основно участие вземат дипломанти от НХА, като сред водещите имена са тези на Станислава Николова - бакалавър и Сандра Блажева – докторант. Те ще представят прехода от класическият реализъм до психологическият експресионизъм. Участие в изложбата ще вземат и Моника Тошева – докторант в НХА, Пламен Костов – представител на Великотърновската школа, вдъхновяващите Дамян Петров, Мария Христова и други.